GEO-Informatie

GEO-Informatie

Een kaart zegt meer dan duizend woorden, wekt vragen op, brengt discussie op gang en maakt helder wat troebel is. Door visualisatie wordt de communicatie tussen de verschillende in- en extern betrokkenen versterkt hetgeen het besluitvormingsproces versneld.

Het vakgebied van de GEO-informatieverwerker heeft als doel alle in- en extern betrokken vakspecialisten, waaronder marktpartijen (gww- en bouwaannemers) van volledig- en actuele kaartmateriaal te voorzien. Het kaartmateriaal vertegenwoordigt, gezien het aantal uren dat er in is gaan zitten, een substantieel aandeel in de plankosten.

Verder geldt dat volledig en actueel kaartmateriaal essentieel is, voor een effectief en efficiënt verlopend planvormingsproces. Het voorkomt een hoop procedure- en uitvoeringsrisico’s. Als het versiebeheer niet goed wordt gevoerd, kan dat grote financiële-, juridische-, organisatorische- en bestuurlijk-politieke consequenties hebben. Voor een goed versiebeheer van het kaartmateriaal, zie PRO SMART Beeld.


Door standaardisatie wordt overdraagbaarheid en continuïteit gewaarborgd en de beheersbaarheid vergroot. Ook de herkenbaarheid bij de producten wordt groter als er sprake is van standaardisatie. Door de uniforme werkwijze is het mogelijk om gegevens sneller terug te vinden, te muteren, te vergelijken of te raadplegen.

Voor een snelle uitlevering van presenteerbare data wordt gebruik gemaakt van gangbare software (Adobe PDF, Microsoft Word).

Welk kaartmateriaal produceert Beeld?

Beeld heeft jarenlange ervaring met de vervaardiging van kaartmateriaal voor gebiedsontwikkelingen. Hiernaast zijn enkele voorbeelden weergegeven. Wilt u meer kaartmateriaal zien? Klik dan op de knop hieronder.

(Voor)Beeldprojecten

(Voor)Beeld projecten

Beeld heeft sinds zijn bestaan vanaf september 2004 al hele mooie projecten mogen begeleiden. Het overgrote deel van onze opdrachtgevers bestaat uit gemeenten of ontwikkelingsmaatschappijen waarin gemeenten participeren. Maar ook een deel van onze opdrachten is afkomstig van specialistische bureaus, initiatiefnemers van projecten (Corpus een reis door de mens), projectontwikkelaars en hogere overheden (het toenmalige Ministerie van VROM) en recentelijk het Rijksvastgoedbedrijf).

Uitgelichte projecten van Beeld

Niet onvermeld mag blijven dat er een paar projecten zijn, die wij als onze pareltjes of kersen op de taart beschouwen zoals:

  • de ontwikkeling van De Broeckgouw (gemeente Edam-Volendam) waar de procesmanager van Beeld niet alleen de grondproductie begeleidde, maar ook de opstalproductie coördineerde van ca. 800 woningen die voor rekening en risico van de gemeente werden ontwikkeld, gebouwd en verkocht;
  • de ontwikkeling Corpus een reis door de mens (in het kader van het project in Oegstgeest);
  • de ontwikkeling van het poppodium Doornroosje (in Nijmegen);
  • het opleveren van PRO SMART Urk, die tot dusver de enige gemeente is in Nederland die het heeft aangedurfd om integraal met PRO SMART Beeld aan de slag te gaan.

De Broeckgouw

Corpus

Doornroosje

PRO SMART Urk