Doornroosje (Gemeente Nijmegen)

Popodium Doornroosje (medio 2014 tot medio 2015)

Het programma omvatte:

  • Het poppodium met twee zalen met een capaciteit van respectievelijk 1100 en 400 staanplaatsen en bijhorende voorzieningen.
  • Maximaal 90 grote studentenappartementen voor de huisvesting van minimaal 340 en maximaal 350 studenten inclusief gebouwde fietsparkeervoorziening.
  • Inpandige openbare fietsparkeervoorziening met een capaciteit van minimaal 3000 fietsen.

De projectleider van Buro Beeld hebben de (door de gemeente in samenwerking met de eindgebruikers opgestelde) zeer gedetailleerde programma’s van eisen op elkaar afgestemd en ‘aanbestedingsproof’ gemaakt. Buro Beeld heeft ook de directieraming gemaakt om het maximale bouwbudget te kunnen bepalen. De geïntegreerde programma’s van eisen zijn onder begeleiding van Buro Beeld uitgewerkt in een ambitiedocument en beoordelingscriteria. Na de aanbesteding heeft de projectleider van Beeld de uitvoering namens de gemeente Nijmegen begeleid.