Gemeente Edam-Volendam

De Broeckgouw (dec 2007 tot heden)

Programma

De Broeckgouw is een nieuwe woonwijk (73,2 ha.) voor de gemeente Edam-Volendam en bestaat uit het volgende programma:

 • ca. 1.203 woningen waaronder alle woningtypologieën en financierings- en uitgifte categorieën;
 • een full-service supermarkt met ondergronds parkeren;
 • een kindcentrum;
 • een woonzorg complex voor ouderen;
 • een complex voor meervoudig gehandicapte kinderen;
 • een brede school;
 • een sporthal;
 • een ecologisch natuurpark met speelvoorzieningen;
 • een landschapspark;
 • een ontsluitingsstructuur met gebiedsontsluitings- en erftoegangswegen en diverse kunstwerken (bruggen en kademuren).

Vakspecialisten Beeld

Beeld leverde de volgende vakspecialisten:

 • senior procesmanager;
 • medio procesmanagers (projectsecretarissen);
 • junior procesmanagers (projectassistenten);
 • senior en medior  planeconomen;
 • senior geo-informatieverwerkers.

Complexiteit

De uitdagingen die moesten worden aangegaan lag op de volgende onderdelen:

 • Het bestaande stedenbouwkundig plan bij aanvang van de opdracht bleek financieel niet haalbaar. De herprogrammering van het woningbouwprogramma en stedenbouwkundig plan lag gevoelig omdat groen en water moest worden ingeleverd t.b.v. de vergroting van het aantal m2 uitgeefbare gronden hetgeen bij belangenorganisaties op veel verzet stuitte.
 • Ook het vermarkten van gronden diende op een andere manier plaats te vinden, hetgeen aanvankelijk op veel verzet stuitte van de lokale markt.
 • De gemeente ontwikkelde, bouwde en verkocht voor eigen rekening en risico ca. 800 woningen, die de procesmanager van Beeld coördineerde.
 • De gemeente op 2/3 van de exploitatie periode nog voor de wettelijke plicht om aardgasvrij te bouwen besloot dat de rest van het programma aardgasvrij moest worden ontwikkeld. Deze kwaliteitsaanpassing is doorgevoerd in een reeds in opdracht gegeven aannnemingsovereenkomst.

Gouwwijk

Het project werd ingericht als pilot voor de Broeckgouw. Het betreft de ontwikkeling van een woningbouwplan met 56 woningen. Beeld leverde de planeconomische advisering van de grondproductie. Een ander extern bureau leverde het procesmanagement van de opstalproductie.

Maria Goretti

Het betreft de ontwikkeling van een woningbouwplan en de verplaatsing van een sporthal en buurthuisfuncties. Beeld leverde een haalbaarheidsstudie van de herprogrammering. Verder adviseerde Beeld inzake ontwikkelvisie.