Corpus (Reco Productions International B.V.)

Een pareltje van een proces en project. Corpus is een themapark, dat een reis door de mens verbeeldt. Het project is ontwikkeld door Reco Productions International B.V. en heeft daarna navolging gekregen in China. De medewerkers van Beeld hebben zich met succes ingezet om draagvlak te krijgen voor de ontwikkeling bij de gemeente Leiden, de Universiteit Leiden en de gemeente Oegstgeest. Voor het naastliggende hotel heeft Beeld de RO-juridische advisering verzorgd.