Voorbeeldkaartmateriaal

Plangrenzenkaart

De plangrenzenkaart wordt in de initiatieffase van een gebiedsontwikkeling gemaakt om de grenzen te bepalen, waarbinnen kosten mogen worden gemaakt.

Eigendommenkaart

De eigendommenkaart is een duidelijke verbeelding van de grondposities binnen de plangrenzenkaart.

Stedenbouwkundig plan

In de kaartbeelden van het stedenbouwkundig plan is de verkaveling van het plangebied weergegeven in uitgeefbaar gebied (per functie en typologie) en openbaar gebied.

Functiekaart

De Functiekaart is een vertaling van het stedenbouwkundig plan oppervlakten van de uitgeefbare gronden en de verschillende functies in de openbare ruimte.

Woningdifferentiatiekaart

Op de woningdifferentiatiekaart staan de woningtypes, prijsklassen en financieringscategorieën aangegeven.

Themakaart afvalinzameling

Deze kaartbeelden worden vervaardigt om snel op specifieke functie- onderdelen te kunnen inzoomen. Dit vergemakkelijkt de communicatie tussen functies.

Themakaart parkeren openbaar gebied

Deze kaartbeelden worden vervaardigt om snel op specifieke functie- onderdelen te kunnen inzoomen. Dit vergemakkelijkt de communicatie tussen functies.

Themakaart parkeren op eigen erf

Deze kaartbeelden worden vervaardigt om snel op specifieke functie- onderdelen te kunnen inzoomen. Dit vergemakkelijkt de communicatie tussen functies.

3D modelling

De 3D- kaartbeelden worden gebruikt om de kijken hoe de inrichting van de openbare ruimte zich verhoudt tot de bouwmassa(s) op de uit te geven gronden (de Beeldkwaliteit).

Benieuwd naar nog meer kaartmateriaal?

Bovenstaande kaarten zijn enkele voorbeelden van kaarten die Beeld produceert. Beeld maakt onder andere ook nog faseringskaarten, belemmeringenkaarten, sloopkaarten en nog veel meer. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.