PRO SMART Beeld

Buro Beeld heeft een handleiding geschreven met bijlagen en sjablonen (hierna ook wel dataset genoemd) vervaardigd, die gemeenten of projectontwikkelaars kan helpen bij een meer uniforme en efficiënte uitvoering van grote- en kleine gebiedsontwikkelingen in een politiek-maatschappelijke omgeving. De dataset is gebaseerd op de 19 jarige kennis, kunde en ervaring van haar adviseurs en (voornamelijk) gemeentelijk opdrachtgevers.

PRO is de afkorting van Productenboek Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten. Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten worden ook wel projecten of gebiedsontwikkelingen genoemd. PRO gaat uit van Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten die qua proces complex zijn. Het productenboek omvat de per functie een productinventarisatie op basis waarvan de planning, capaciteitsraming en archivering plaatsvindt. Een planning- en capaciteitsramingsbibliotheek maakt onderdeel uit van PRO SMART Beeld.

SMART is de afkorting van Systematisch, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar en Tijdgebonden. Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten in een politiek-maatschappelijke omgeving vinden plaats onder de paraplu van wet-  en regelgeving en beleidsdoelstellingen, die al dan niet-in meer of mindere mate tot stand zijn gekomen in samenspraak met marktpartijen en belangenorganisaties. Al deze doelstellingen dienen – voor zover dat van toepassing is – systematisch meetbaar worden gemaakt opdat de op en binnen budget kunnen worden gerealiseerd.

Het doel van PRO SMART Beeld.

PRO SMART Beeld is er met name op gericht om de administratieve last weg te nemen bij de senior vakspecialisten opdat zij zich alleen op de inhoudelijke kwaliteit van hun producten hoeven te focussen. De administratieve last wordt o.a. weggenomen door het bemensen van de relevante functies, heldere werkprocessen en taak- en rolverdeling en standaardisatie van de productbreakdown van complexe gebiedsontwikkelingen en de daaraan gekoppelde planningen, capaciteitsramingen en archivering van stukken.

PRO SMART Beeld op maat gemaakt voor uw organisatie.

De dataset kan op maat kan worden gemaakt voor uw organisatie. Is gratis omdat deze al is betaald door de opdrachtgevers, die u voor zijn gegaan. Samen met uw vakspecialisten gaan wij aan de slag met de transformatie van de dataset voor uw organisatie en werkwijze. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Maak een afspraak via info@beeld.nl of bel +31613089984 of +31613089863