GEO-Informatie

GEO-Informatie

Een kaart zegt meer dan duizend woorden, wekt vragen op, brengt discussie op gang en maakt helder wat troebel is. Door visualisatie wordt de communicatie tussen de verschillende in- en extern betrokkenen versterkt hetgeen het besluitvormingsproces versneld.

Het vakgebied van de GEO-informatieverwerker heeft als doel alle in- en extern betrokken vakspecialisten, waaronder marktpartijen (gww- en bouwaannemers) van volledig- en actuele kaartmateriaal te voorzien. Het kaartmateriaal vertegenwoordigt, gezien het aantal uren dat er in is gaan zitten, een substantieel aandeel in de plankosten.

Verder geldt dat volledig en actueel kaartmateriaal essentieel is, voor een effectief en efficiënt verlopend planvormingsproces. Het voorkomt een hoop procedure- en uitvoeringsrisico’s. Als het versiebeheer niet goed wordt gevoerd, kan dat grote financiële-, juridische-, organisatorische- en bestuurlijk-politieke consequenties hebben. Voor een goed versiebeheer van het kaartmateriaal, zie PRO SMART Beeld.


Door standaardisatie wordt overdraagbaarheid en continuïteit gewaarborgd en de beheersbaarheid vergroot. Ook de herkenbaarheid bij de producten wordt groter als er sprake is van standaardisatie. Door de uniforme werkwijze is het mogelijk om gegevens sneller terug te vinden, te muteren, te vergelijken of te raadplegen.

Voor een snelle uitlevering van presenteerbare data wordt gebruik gemaakt van gangbare software (Adobe PDF, Microsoft Word).

Welk kaartmateriaal produceert Beeld?

Beeld heeft jarenlange ervaring met de vervaardiging van kaartmateriaal voor gebiedsontwikkelingen. Hiernaast zijn enkele voorbeelden weergegeven. Wilt u meer kaartmateriaal zien? Klik dan op de knop hieronder.