Gemeente Katwijk

Diverse gebiedsontwikkelingen

(eind 2004 tot medio 2017)

 • Frederiksoord Zuid (eind 2004 tot begin 2010) met ca. 240 woningen.
 • Kleipetten-Zuid (begin 2005 tot eind 2008) met ca. 143 woningen.
 • De Horn (medio 2005 tot medio 2010) met ca. 250 woningen, een park en commerciële voorzieningen.
 • Gebiedsontwikkeling havengebied (medio 2006 tot medio 2008).
 • ’t Duyfrak (medio 2006 tot eind 2012) met 700-800 woningen.
 • Duinvallei (medio 2006 tot medio 2008) met .ca. 600 woningen.
 • Herziening Meerjaren Programmering Grondexploitaties (eind 2007 tot medio 2008), waarin een tiental gebiedsontwikkelingen in samenhang zijn beschreven.
 • Trappenberg Kloosterschuur (begin 2008 tot begin 2016), de reconstructie en uitbreiding van een kassengebied, toevoeging van woningen (projectmatig of kavels) in samenwerking met de gemeente Teylingen en overdracht aan een gebiedsontwikkelinsgsmaatschappij.

Vakspecialisten Beeld

Beeld leverde door de jaren heen de volgende vakspecialisten:

 • senior procesmanagers;
 • medio procesmanagers (projectsecretarissen);
 • junior procesmanagers (projectassistenten);
 • senior en medior  planeconomen;
 • senior-, medior en junior ro- juristen;
 • senior-,medior-, en junior juristen grondzaken;
 • senior geo-informatieverwerkers.

Complexiteit

De complexiteit lag gelegen in de vraag hoe alle projecten in aanvulling op de gemeentelijke capaciteit moesten worden bemenst en geprioriteerd met als doel dat de projectorganisatie voldoende bleef wortelen in de lijnorganisatie, terwijl de ambtelijke organisatie – in den beginne – tevens in beslag werd genomen met een gemeentelijke herindeling.