Gemeente Oegstgeest

Nieuw Rhijngeest (sept 2004 t/m medio 2017)

Programma

Nieuw Rhijngeest (voorheen Rijnfront genoemd) de realisatie van het volgende programma:

 • ca. 1.800 woningen;
 • ca. 200.000 m2 voor kantoren en bedrijvigheid;
 • een basisschool (20 klassen);
 • een wijkgezondheidscentrum (750m2);
 • een winkelvoorziening (1.100 m2);  
 • een Landschapspark (9 ha.);
 • een forse wateropgave in de vorm van het afbuigen van de Oude Rijn (6 ha.).

Vakspecialisten Beeld

Beeld leverde de volgende vakspecialisten:

 • tot medio 2006 een senior procesmanager, projectsecretaris en projectassistent;
 • tot medio 2006 een planeconoom  op senior- en junior niveau;
 • tot medio 2012 een ro- jurist op senior- en juniorniveau;
 • tot medio 2017 een senior jurist grondzaken;
 • tot 2017 een geo-informatieverwerker.

Complexiteit

De complexiteit kan in het kort als volgt worden omschreven. Aanvankelijk bestond het programma uit 600.000 m2 voor kantoren en bedrijven t.b.v. de bioscience- en lifescience sector in een groene setting. Dit plan financieel niet haalbaar en diende te worden geherprogrammeerd. Voor de gemeente werd het in bestuurlijke zin een bijzonder uitdagend project omdat:

 • het hiervoor vermelde niet haalbare programma was verankerd in beleidsstukken en RO- producten van de toenmalige Ministeries van EZ en VROM, de provincie Zuid-Holland, de Universiteit Leiden, de gemeente Leiden en in den beginne ook de gemeente Oegstgeest;
 • een nieuw programma diende te worden geformuleerd in samenspraak met voornoemde partijen EN de omliggende gemeenten Rijnsburg en Katwijk;
 • de herprogrammering diende binnen een jaar tot de vaststelling van een bestemmingsplan te leiden als gevolg van het expireren van voorkeursrechten ingevolge de Wet voorkeursrecht te voorkomen;
 • er diverse projectontwikkelaars op het vinkentouw zaten om de beschikking te krijgen over de gronden en het project via zelfrealisatie wilde te regelen- hetgeen de gemeente wilde voorkomen (uiteindelijk is met één ontwikkelaar gekomen tot een bouwclaimovereenkomst);
 • tot het nieuw te vervaardigen programma behoorde, de inpassing van de prille plannen voor de realisatie van de Rijn Gouwe Lijn en de verlenging van de N11- west, die voor een deel uit de gebiedsontwikkelingen van diverse gemeenten dienden te worden gefinancierd;
 • de verhouding tussen de ambtelijke organisatie en het college en de verhouding tussen B&W en de gemeenteraad hersteld moest worden.