Planeconomie

Planeconomie is een belangrijke functie bij het ontwikkelen van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Men wil immers altijd weten wat de gebiedsontwikkeling kost, opbrengt en wat de risico’s en kansen zijn. Planeconomen zijn in staat om de kwaliteitseisen van inhoudelijke producten op geld en risico’s te waarderen en – op basis van marktomstandigheden – in de context te plaatsen van de grond- en opstalexploitatie.

De kennis, kunde- en ervaring van onze planeconomen bestaat uit (de/het):

 • Macro- en micro- economische verkenningen.
 • Marktverkenningen en marktanalyses van woningen, bedrijven, kantoren en maatschappelijk vastgoed.
 • Bepalen van eenheidsprijzen.
 • Verdelen van bovenwijkse kosten.
 • Fiscaliteit en financieringsvormen projecten.
 • Grondbeleid en samenwerkingsvormen met marktpartijen.
 • Voorcalculatorische haalbaarheidsanalyses zonder dat er sprake is van een verkavelingsplan.
 • Begroot, bewaakt en faseert op basis van voor- en nacalculatie de kosten en opbrengsten van de grondexploitatie/exploitatieplan, inclusief risicoweging en kansen.
 • Schrijft heldere rapportages bij grondexploitaties en exploitatieplannen.
 • Verschillenanalyses tussen grondexploitaties/exploitatieplannen.
 • Planoptimalisaties.
 • Quick scan en Second opinion grondexploitaties.
 • Onderhandelingen met marktpartijen.
 • Planbegeleiding uitvoering.
 • Rol van het financieel geweten van de procesmanager en overige vakspecialisten van de projectorganisatie en bestuurders.
 • Gevraagd en ongevraagd geven van advies in relatie tot resultaat grondexploitaties en risico’s.
 • Risicomanagement.
 • Coaching talenten in dienst bij opdrachtgever.